top of page

Rådgivning som vi erbjuder

 

Vi har en gedigen erfarenhet och kunskap av de frågor som uppkommer i ägarledda företag och kan därmed erbjuda en heltäckande och kvalificerad rådgivning. Den feedback vi får i mötena med våra kunder ger oss en erfarenhet. Vi använder den som modell för att ge råd som leder till förbättrad lönsamhet. Det kan röra sig om exempelvis att utveckla internredovisningen, se över kassaflödet, eller omförhandla avtal.
Det bästa är att företaget har kontinuerlig tillgång till denna kompetens  men Ni betalar bara för den tid den används. Vi ser alltid till helheten och söker optimala lösningar. Det kan gälla löneuttag, val av olika förmåner , Utdelningsplanering eller

 • Beskattning av aktieutdelning och aktieförsäljningar i fåmansföretag

 • Utdelningsplanering.

 • Upprättande av deklarationer för såväl privatperson som företag

 • Omstruktureringar

 • Generationsskifte

 • Mervärdesskatt

 • Skatteprocesser

 • val av olika förmåner

 

Självklart tar vi hand om olika ändringar gentemot Bolagsverket. Vi hjälper också till vid nyemissioner och andra ändringar

 

Redovisningstjänster som vi erbjuder

 

Vi kan hjälpa dig med samtliga steg i redovisningsprocessen, alltifrån löpande bokföring, upprättande av bokslut och årsredovisning samt presentation och analyser av resultatet. Med hjälp av våra redovisningstjänster kan du som företagare få mer tid över till att fokusera på din verksamhet samtidigt som du får en överblick över företagets ekonomi.

 • Bokföring och redovisning

 • Bokslut

 • Årsredovisning

 • Löner och löneredovisning

 • Momsredovisning

 • Månadsrapporter med nyckeltal

 • Analys och rådgivning

Klart! Meddelandet mottaget.

Revision

 

En viktig del av det vi kan erbjuda är revision av ett företags ekonomiska information oavsett företagsform. En revision ger både dig som företagare och dina externa intressenter en kvalitetsstämpel att den finansiella rapporteringen är korrekt, en trygghet både för dig och för din omvärld.

Vi erbjuder även oberoende revisioner av hela företag eller särskilda delar av en verksamhet.

kontakta oss så

berättar vi mer

46735082411

bottom of page